Kulečníky pravidla Pool 14 a 1 koule

1. Všeobecně
 

 • Disciplína 14/1 se hraje s bílou koulí a 15-ti barevnými koulemi, které jsou číslovány od 1 do 15-ti. Koule se staví do trojúhelníku tak, aby první koule stála na zadním bodu. Hráč musí ohlašovat kouli i díru. Za každý ohlášený strk, při kterém byla korektně potopena barevná koule je hráči připsán 1 bod.

 

2. Začátek hry

Postavení koulí

      
 

 • 15 koulí je uspořádáno jakkoli v trojúhelníku.

 

Začáteční strk
 

Začínající hráč si postaví bílou kouli kamkoli do předního pole a má 2 možnosti zahájení hry:
 

 • ohlásí strk na jistotu. Hráč pak musí rozehrát trojúhelník z koulí tak, aby se alespoň 2 cílové koule dotkly ohraničení hrací plochy a bílá koule mantinelu.
 • Ohlásí určitou cílovou kouli a díru. Jestliže se mu tento ohlášený strk podaří, může pokračovat ve hře.
 • Nepodaří-li se hráči začáteční strk dle pravidel, obdrží -2 body. Ohlásí-li hráč strk na jistotu a ten se mu nepodaří, může hráč, který má ve hře pokračovat požádat, aby první hráč opakoval svůj začáteční strk, a to tak dlouho, dokud neprovede začáteční strk dle pravidel. Za každý nový chybný pokus obdrží postižený hráč -2 body. Pravidlo o třech po sobě jdoucích chybách nemá v tomto případě uplatnění. Jestliže se začínajícímu hráči nepodaří potopit ohlášenou kouli, ale alespoň dvě cílové koule se dotknout ohraničení hrací plochy a bílá koule se dotkne mantinelu, pak musí pokračující hráč převzít postavení koulí takové, jaké je. Spadne-li při začátečním strku do díry bílá koule nebo se zastaví mimo hrací plochu, znamená to pro hráče -1 bod. Hra může začít teprve tehdy, když hráč zahraje začáteční strk dle pravidel.

 

3. Hra

Body
 

 • Hráči je připsán za každou korektně ohlášenou a potopenou kouli +1 bod. Potopí-li hráč jedním strkem také jiné koule, obdrží za každou tuto potopenou kouli další +1 bod. Potopí-li ohlášená koule jiné koule do díry, pak obdrží hráč za každou tuto potopenou kouli +1 bod. Není-li potopena ohlášená koule nebo je potopena do neohlášené díry, bude tato i ostatní koule potopené v tomto případě, vráceny zpět na kulečníkový stůl a to na zadní bod a dále na prodlouženou linii. Tyto koule se staví podle libosti (bez ohledu na pořadí) a co nejblíže k sobě.
 • Dopustí-li se hráč chyby, je mu odebrán 1 bod (jeho skóre může být i záporné).

 

Průběh hry
 

 • Pokud hráč potápí ohlášené koule do ohlášených děr, může pokračovat ve hře. Kombinované a karambolové strky jsou povoleny a jako takové nemusí být ohlášeny. Jakmile není koule korektně potopena nebo dojde k jiné chybě, hry se ujímá soupeř. Hráč může potopit prvních 14 koulí, ale dříve než provede další strk, postaví rozhodčí těchto 14 již potopených koulí zpět do trojúhelníku tak, že zanechá prázdný prostor místo přední koule v trojúhelníku. Jakmile jsou koule postaveny, může hráč ihned pokračovat ve hře. Nemusí přitom zahrát do osamoceně stojící patnácté koule. Hráč pokračuje ve hře tak dlouho, dokud se nedopustí chyby nebo nesehraje strk na jistotu nebo nedosáhne předem určeného počtu bodů (limitu).

 

Vítězství ve hře
 

 • Hráč, který dosáhl předem určeného počtu bodů, vyhrává.

 

Ohlašování

Disciplína 14/1 je hrou, ve které hráč musí před každým strkem ohlásit kouli a díru.
 

 • Koule, která překáží postavení koulí
 • Potopí-li hráč čtrnáctou i patnáctou kouli jedním strkem, obdrží +2 body a všechny koule se postaví do trojúhelníku. Hráč rozehraje trojúhelník z toho místa, kde se bílá koule po předešlém strku zastavila.
 • Leží-li patnáctá koule v trojúhelníku nebo v jeho těsné blízkosti, postaví se tato koule na přední bod. Je-li přední bod již obsazen bílou koulí, pak se tato 15-tá koule postaví na střední bod.
 • Leží-li obě (15-tá i bílá koule) v trojúhelníku nebo v jeho těsné blízkosti, postaví se všech 15 koulí do trojúhelníku a bílá koule do předního pole.
 • Leží-li bílá koule v trojúhelníku nebo v jeho těsné blízkosti, postaví se:

 

 • kamkoli do předního pole za předpokladu, že 15-tá koule leží mimo toto přední pole
 • Na přední bod a je zahrána jakýmkoli směrem, leží-li 15-tá koule v předním poli
 • Na střední bod, je-li 15-tá koule tak blízko u předního bodu, že tam nemůže být bílá koule postavena.
 • Ve všech těchto případech záleží na hráči, zda zahraje do 15-té koule nebo do koulí v trojúhelníku.

Zákaznický Servis.

736 410 137
 
Kulečníky a kulečníkové stoly