Kulečníky pravidla POOL 8 koulí

1. Všeobecně
 

 • Disciplína 8-Ball se hraje s jednou bílou koulí a 15-ti číslovanými koulemi. 14 barevných koulí je rozděleno do dvou skupin. Koule 1-7 jsou celobarevné a koule 9-15 jsou tzv. půlené. Koule se staví do tvaru trojúhelníku tak, že přední koule v trojúhelníku se postaví na zadní bod. O tom, kdo zahraje jako první rozhodne rozehrávací strk. Hráč, který vyhraje v první hře určí, kdo bude začínat ve hře následující.

 

2. Začátek hry

Postavení koulí


 

 • Koule č. 8 se postaví do středu trojúhelníku. Ostatní koule se postaví podle libosti do trojúhelníku, ale ne tak, aby jedna strana trojúhelníku obsahovala koule pouze z jedné skupiny. Rohové koule na základně trojúhelníku musí být každá z jiné skupiny.


Začáteční strk
 

Začínající hráč položí bílou kouli kamkoli do předního pole. Hráč musí poslat nejméně 4 koule na mantinel nebo alespoň jednu kouli do díry. Nepodaří-li se to, nebo hráč udělá jinou chybu, pak jeho soupeř může:
 

 • Akceptovat postavení koulí tak jak leží a ujmout se hry
 • Provést vylepšení postavení bílé koule v předním poli
 • Nechat všechny koule nově postavit a určit, kdo provede znovu začáteční strk.
 • Spadne-li při začátečním strku koule č. 8 do díry a nedošlo k žádné chybě, pak ten samý hráč provede začáteční strk znovu. Spadne-li při začátečním strku koule č. 8 do díry a došlo-li zároveň k chybě, určí protihráč, kdo provede nový začáteční strk.

 

3. Hra

Volba číselné skupiny
 

 • Jestliže po správném začátečním strku nespadne žádná cílová koule do díry, může hráč, který se ujme hry, zahrát do jakékoli cílové koule (mimo koule č. 8) bez ohlášení.
 • Potopí-li hráč při začátečním strku jednu nebo více cílových koulí, může si vybrat jakoukoli skupinu kouli, ale již pro další strk musí ohlásit cílovou kouli a díru, do které má koule spadnout. Teprve je-li tato příští koule korektně určena a potopena, připadne tato skupina koulí hráči.

 

Průběh hry
 

 • Hráč pokračuje ve hře tak dlouho, pokud jsou korektně potápěny koule správné skupiny. Toto platí také, jestliže současně se svojí koulí potopí i kouli ze soupeřovy skupiny.
 • Koule se na stůl nevrací. Kombinované a karambolové strky jsou povoleny a nemusí být jako takové ohlášeny, pokud se bílá koule alespoň dotkne jako první koule z vlastní skupiny. Nepotopí-li hráč určenou kouli ze správné skupiny do určené kapsy nebo dojde k chybě, ukončí svoji hru a hry se ujímá protihráč.

 

Vítězství ve hře
 

 • Hru vyhrává ten hráč, který korektně potopí kouli č. 8 do předem ohlášené díry za předpokladu, že všechny koule jeho skupiny jsou již potopeny.

 

Ztráta hry

Hra je pro hráče ztracena, jestliže:
 

 • koule č. 8 bude potopena předčasně (vyjma začátečního strku),
 • koule č. 8 se ustálí mimo kulečníkový stůl (vyjma začátečního strku),
 • koule č. 8 je potopena s chybou (vyjma začátečního strku),
 • koule č. 8 je potopena do jiné než určené díry,
 • hráč udělá 3 chyby za sebou.

 

Vylepšení postavení po chybě
 

 • Po chybě může následující hráč vzít bílou kouli do ruky a položit ji na jakékoli místo hrací plochy a zahrát jakýmkoli směrem (vyjma hry po chybě po začátečním strku).

 

Ohlašování
 

 • Po prvním nutném ohlášení strku musí být všechny koule a díry ohlášené, kromě případu, že rozhodčímu bude zřejmé, jaká koule do které díry má být potopena. Hráč je za ohlášení strku (koule a díry) zcela odpovědný. Jestliže hráč na ohlášení zapomene, je na uvážení rozhodčího, zda bude potopenou kouli akceptovat nebo se rozhodne pro chybu. Rozhodne-li se pro chybu, vrátí se potopená koule na zadní bod. Je-li bez korektního ohlášení potopena koule č. 8 a rozhodčí nebude akceptovat neohlášenou díru, je celá hra pro hráče ztracena.

Zákaznický Servis.

736 410 137
 
Kulečníky a kulečníkové stoly