Kulečníky pravidla POOL 9 koulí

1. Všeobecně
 

 • 9-Ball se hraje s bílou koulí a devíti barevnými koulemi číslovanými od č.1 do č.9. Koule se staví do kosočtverce tak, že přední koule kosočtverce leží na zadním bodu. Hráč musí vždy zasáhnout jako první kouli s nejnižším číslem (tzn. kouli č. 1, je-li tato na stole, dále kouli č. 2, atd.) Hráč nemusí ohlašovat ani kouli ani díru. Hráč, který vyhrál první hru určí, kdo provede příští začáteční strk.

 

2. Začátek hry

Postavení koulí

       
 

 • Koule č.1 musí ležet na zadním bodu a koule č.9 ve středu kosočtverce. Ostatní koule mohou být umístěny v kosočtverci dle libosti.

 

Začáteční strk
 

 • Začínající hráč položí bílou kouli kamkoli do předního pole. Začáteční strk je korektní, je-li zasažena koule č.1 jako první a dotkla-li se alespoň 1 barevná koule mantinelu nebo spadla do díry. Strky na jistotu nejsou při začátečním strku povoleny.
 • Byly-li zasažena jako první koule s nejnižším číslem a jakákoli barevná koule (nebo více barevných koulí) byla sražena do díry, pak hráč sehraje i další strk (přičemž opět musí zasáhnout jako první kouli s nejnižším číslem). Nepodaří-li se zasáhnout kouli s nejnižším číslem jako první nebo se alespoň 4 barevné koule nedotknou mantinelu nebo nebyla potopena žádná barevná koule nebo došlo k jiné chybě, nastává chyba při začátečním strku. Následující hráč pak má volnou opravu bílé koule po celém stole.
 • Zahraje-li hráč správně do koule s nejnižším číslem a přitom spadne koule č.9 do díry, pak hráč tuto hru vyhrál.

 

"Push-out"
 

 • Hráč, který hraje bezprostředně po správně zahraném začátečním strku může zahrát tzv. "Push-out". Při tomto strku se bílá koule nemusí dotknout žádné barevné koule ani žádného mantinelu. Pravidlo o chybách č.1 a č.2 (viz. definice chyby) jsou přitom zrušena. Ostatní pravidla o chybě platí dál. Není-li úmysl zahrát "Push-out" zřejmý, musí jej hráč ohlásit, jinak by se strk počítal jako normální strk. Po správně zahraném "Push-out" může hráč, který má pokračovat ve hře buď převzít postavení koulí nebo dát hráči, který "Push-out" zahrál, možnost pokračovat ve hře. Strk "Push-out" se nepočítá jako chyba, nebylo-li porušeno žádné pravidlo (kromě 1. a 2. pravidla) o chybách. "Push-out", který odporuje pravidlům je považován za chybu.

 

3. Hra

Průběh hry
 

 • Pokud hráč zasahuje kouli s nejnižším číslem jako první a tuto nebo jinou barevnou kouli přitom potápí do díry, smí pokračovat ve hře.

 

Vítězství ve hře
 

 • Hra je vyhrána, jakmile je potopena dle pravidel koule č. 9.

 

Ohlašování
 

 • U disciplíny 9-Ball není potřeba ohlašovat žádný strk (ani kouli, ani díru.

 

Ztráta hry
 

 • Hra je ztracena, jestliže hráč udělá 3 chyby za sebou.

 

Vylepšení postavení po chybě
 

 • Po chybě může vzít následující hráč bílou kouli do ruky a položit ji kamkoli na stůl a zahrát jakýmkoli směrem.

Zákaznický Servis.

736 410 137
 
Kulečníky a kulečníkové stoly