Kulečníky pravidla RUSKÝ BILLIARDCíl hry
 

 • Dostat jako první 8. koulí do kapsy.


Použité koule
 

 • Ruská pyramida se hraje se 16 koulemi, přičemž 15. koulí je bílých a 1. červená (cue ball - rozehrávací). Každá ze 16. koulí může být hrací, nebo hraná koule. Průměr koulí 68 nebo 71mm.
 • Kapsy u Ruské Pyramidy jsou puze o 2 - 4mm širší než je samotná koule, proto při strku na kapsu buďte opatrní, vyskočení koule a následný faul vás může stát drahocené výtěztví.
   


Základ hry
 

 • Je možné hrát jakoukoliv kouli do jakékoliv kapsy.
 • Není povinností hráčů hlásit koule.
 • Je-li strk proveden bez faulu, počítají se všechny koule v kapsách.


Winnings back
 

 • Winnings back je čistě pasivní strk, kdy není cílem utopení koule do kapsy.


Jako korektní je uznáván v těchto případech:
 

 • 1. Jestliže alespoň jedna koule přejede středovou čáru a dotkne se protilehlého krátkého mantinelu nebo koule stojící těsně u mantinelu a nebo tak usměrní jinou kouli.
 • 2. Jestliže středovou čáru přejeli dvě koule (cue ball a hraná koule).
 • 3. Nebo je-li výsledkem korektního strku, že se jedna z koulí odrazí od mantinelu a dojde na druhý mantinel (odrazí na mantinel jinou kouli).
 • Při těchto metodách hraní winnigs back není hra cue ball do koule, dotýkající se mantinelu považována za kontakt s mantinelem.


Strky
 

 • Strk do cue ball může být proveden pouze kůží na špici tága a během celé doby strku musí mít hráč alespoň jednu nohu na podlaze. Hráč je postihován za každý jiný způsob provedení. V momentě strku musí být všechny koule na stole bez pohybu. Během strku se kůže tága nesmí dotknout cue ball dvakrát. Je zakázáno používat tlačené strky a tzv. prostrky. Na kouli, která je přilepena na cue ball, je možno hrát podle základních pravidel pro kapsový kulečník.


Nastavení koulí a začátek hry
 

 • Na začátku každé hry je 15 koulí uspáno v trojúhelníku tak, že přední koule pyramidy je umístěna na zadní bod a základna pyramidy je rovnoběžná se zadním krátkým mantinelem Hra začíná, jakmile rozhodčí umístí koule pro otevírací rozstřel.


Losování o break
 

Každý hráč si vezme jednu kouli. S koulí “ v ruce “ se postaví do paty stolu. Kouli, po signálu rozhodčího, odehraje směrem na protilehlý krátký mantinel tak, aby se vrátila co nejblíže k zadnímu krátkému mantinelu. Komu se podaří býti nejblíže, získává právo rozstřelu. Automatická prohra losování :

 

 • 1. Koule se dotkne zadního mantinelu.
 • 2. Koule přejede na polovinu soupeře.
 • 3. Koule spadne do kapsy nebo vyskočí ze stolu.
 • 4. Koule se dotkne dlouhého mantinelu.

 

Jestliže se oba hráči proviní proti těmto pravidlům a nebo se obě koule zastaví ve stejné vzdálenosti od zadního mantinelu, je losování opakováno. Při dalších breacích se hráči střídají. V případě poslední hry, která je rozhodující, se provádí losování znovu.


Otevírací break
 

 • Otevírací break je definován jako strk s cue ball v ruce kdekoli za “ home line “. Všechny koule, za předpokladu korektního strku, které spadly do kapes se započítávají. Není-li splněna podmínka korektního strku, má soupeř právo umísti cue ball kamkoliv do “ home “. O cue ball se řekne, že “ je ve hře “, jakmile přejede přes home line a dotkne se hrané koule, která leží na desce stolu. Jestliže se hráči nepodaří odehrát cue ball z “ home “ a nebo nezasáhne žádnou hranou kouli, je break opakován.


Faul
 

 • Soupeř se dostává do hry, jakmile se hráči nepodařilo utopit hranou kouli a nebo se nějak provinil proti pravidlům.
 • Soupeř musí hrát z pozice na stole, má však právo přenechat hru na provinilci po faulu).


Zvláštní případy hry do kapes

Pro všechny případy neproduktivní hry, nejsou-li splněna pravidla pro winnigs back, je strk považován za korektní v těchto případech:
 

 • 1. Hraná koule se dotkla alespoň jedné z čelistí kapsy.
 • 2. Hraná koule se dotkla mantinelu v pocket zone, 68mm od čelistí kapsy.
 • 3. Hraná koule se zastavila ne dále než 13,6cm od okraje kapsy (měřeno na střed koule).


Vyskočené koule
 

 • Koule, které opustí desku stolu (skončí na mantinelu, podlaze apod.), jsou brány za vyskočené koule. Všechny koule, které předcházely vyskočení hrané koule ze stolu a byly utopeny do kapes, se započítávají. Vyskočená koule ze stolu se vrací na desku až po skončení strku, hráč není nijak postižen. Vyskočí-li však ze stolu cue ball je hráč pokutován a utopené koule se mu nezapočítávají.


Opětné nastavení koulí
 

 • Všechny nesprávně utopené neb vyskočené koule jsou opět nastaveny na desku stolu. Jsou umísťovány na zadní bod. Je-li tento bod obsazen, koule je umístěna co nejblíže bodu na kolmici ke krátkému mantinelu. Koule se vzájemně nedotýkají. (Dotýkají se pouze v případě, jsou-li nastavovány současně). Není-li možnost postupovat dle předešlého pravidla, umístí se koule na středový bod.


Pokuty

Koule jsou odebrány hráči za každý faul. Nemá-li hráč na svém kontě žádné utopené koule, jsou postihy aplikovány s prvními koulemi v kapsách.

Fauly jsou následující situace:
 

 • 1. Cue ball se nedotkla žádné hrané koule
 • 2. Cue ball vyskočila ze stolu
 • 3. Je-li zahájen další strk dříve, než se koule na stole zastavily.
 • 4. Dotyk hrané koule před, během i po strku pomocí oblečení tága, podpory pod tágo, křídou atd. (samozřejmě mimo kůže na tágu, která je pro tyto účely dělaná).
 • 5. Nekorektní odehrání cue ball
 • 6. Jestliže se ani jedna hráčova noha nedotýká podlahy během strku
 • 7. Použití prostrku či tlačeného strku
 • 8. Nesprávné zahrání winnings back
 • 9. Při špatném rozstřelu. (Hráč nerozstřeluje z “home”)


Je-li při jednom strku zahráno více faulů, je započítáván pouze jeden. Koule utopené s faulem se nezapočítávají a jsou vráceny zpět do hry podle pravidel.

Zákaznický Servis.

736 410 137
 
Kulečníky a kulečníkové stoly